Interne werking

1.  Organogram


Algemeen directeur: An Tillie

Pedagogisch directeur: Mieke Goethals

    


2.  Administratief

 

Bepaalde taken worden georganiseerd op schooloverstijgend niveau.

De boekhouding, personeelsadministratie, preventie en veiligheid, ICT, ... worden uitgevoerd op het niveau van de scholengemeenschap.  Dit zorgt voor een groei in professionaliteit.


Boekhouding:

Onze 12 scholen vormen samen één vzw.  De boekhouding wordt centraal bijgehouden.  Elke school heeft een deelboekhouding, op het einde van het boekjaar wordt alles geconsolideerd.

Verantwoordelijken: Sandy Wispenninck en Patsy Dewaele

 

Personeelsadministratie:

De personeelsadministratie bestaat voornamelijk uit het bijhouden van personeeldossiers en de communicatie met het Departement Onderwijs.

Verantwoordelijke: Juanita Pacco

 

Preventie en veiligheid:

De taak van de preventieadviseur bestaat er voornamelijk uit advies te verlenen aan de directies.  Zij zorgt ook voor de opvolging van het jaarlijks actieplan.

Verantwoordelijke: Carine Berten

 

ICT:

De ICT-werking is opgesplitst in 2 geledingen: de technische werking en de pedagogische werking.

Verantwoordelijken technische werking: Wim Verhaeghe, Dieter Vanderplancke en Rinus Ryckebosch.

Verantwoordelijken pedagogische werking: Jan Vandendriessche en Joke Dejonghe.

 

Aanvangsbegeleiding en coachen:

Verantwoordelijke: Karin Ghequire

Coachen: Nancy Riem (kleuter) en Lena Leurs (lager)

 

3.  Pedagogische expertise

 

Via diverse pedagogische werkgroepen wordt de aanwezige expertise in de verschillende scholen gedeeld en verder uitgebouwd.  De betrokkenheid van de werkvloer staat centraal.

 

- Werkgroep 'Graadsklassen', verantwoordelijke Linda Vanhee

- Werkgroep 'Didaktiek', verantwoordelijke Geert Six

- Werkgroep 'Kleuter', verantwoordelijke Mieke Goethals

- Werkgroep 'Zorg', verantwoordelijke Ingrid Decuypere

- Werkgroep 'ICT', verantwoordelijke Jan Vandendriessche

- Werkgroep 'Bewegingsopvoeding', verantwoordelijke Annabel Vanlerberghe

              

Copyright KBRP - Design en development by e-bits